Stavební činnost

Inženýrské stavitelství
- vodovody
- kanalizace
- ČOV
- vodojemy
- úpravny vody

Pozemní stavitelství
- skladovací haly
- průmyslové objekty
- nákupní centra
- domy s pečovatelskou službou
- rodinné domy
- bytové domy

Technologie
- omítání strojní omítačkou
- monolitické železobetonové stropy
- vnitřní rozvody vody v provedení plasty, měď
- dodatečné zateplování budov
- průmyslové podlahy
- lešení trubkové, PLETTAC
- drobné prostředky pro výstavbu - brusky, vrtačky, pily apod.
- protlaky vrtané od DN 300 do DN 600 do třídy zeminy 5
- používání moderních bednění - MEVA, DOKA, PERI
- pokládání potrubí z materiálů PE, PVC, UPONOR, HOBAS, VERA
- pokládání potrubí z klasických materiálů - ocel, litina, kamenina s pomocí laseru