Certifikáty

Certifikát systému managementu jakosti dle normy BS EN ISO 9001:2015
 

Certifikát systému enviromentálního managementu dle normy BS EN ISO 14001:2015
     

Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu BS OHSAS 18001:2007