Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci BŘEZNU 2021

 

zahajované stavby:

Chvalovice - zateplení bytového domu

AG Maiwald, Dolní Dubňany - hala č.3

 

dokončované stavby:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů - RD č.7, RD č.23 a RD č.24

Chvalovice, hotel Daníž - stavební úpravy

Výrovice - PD vodovodní a kanalizační přípojky lokalita východ

Výrovice - PD dešťová kanalizace lokalita východ

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů - RD č.6, č.9, č.10, č.14, č.15, č.19 a č.20

Tasovice, p.č. 3030/2, 3030/3 a 3030/13 - stavba rodinného domu

Tasovice, p.č. 3030/4, 3030/5 a 3061 - stavba rodinného domu

Hodonice - intenzifikace ČOV - stavební část

Citonice - intenzifikace ČOV

Znojmo-Přímětice - Znovín, rozšíření výrobních kapacit

Horní Smrčné - PD pro domovní čerpací stanice

Stropešín - PD pro domovní čerpací stanice

Valdíkov - PD pro domovní čerpací stanice

Číchov - PD pro domovní čerpací stanice

Věžnice - PD pro domovní čerpací stanice

Pálovice - PD pro domovní čerpací stanice

Zašovice - PD pro domovní čerpací stanice

Rosice, ul. Pod Oborou - RD stavební práce

RD Suchohrdly - drobné stavební práce

Tetčice - rekonstrukce vodního zdroje