Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci ŘÍJNU 2018

 

zahajované stavby:

Jaroměřice nad Rokytnou - stavební úpravy VDJ

Rosice, Husova čtvrť - jednotná kanalizace, stoky BA-4-2

Brno, ul. Kuršova č.4 - stavební práce okolo objektu

 

dokončované stavby:

Dolní Dubňany - modernizace farmy

Šatov - zateplení bytového domu č.p. 444

Znojmo, areál pivovaru - inženýrské sítě

Kravsko, průtah III/40826 - rekonstrukce dešťové kanalizace a zárubní zeď

 

stavby v realizaci:

Horní Dunajovice - hrubá stavba RD, parc. č. 2625/41

Nový Šaldorf - výstavba 3 rodinných domků

Tasovice, lokalita Za Řekou - rozšíření splaškové kanalizace