Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci SRPNU 2019

 

zahajované stavby:

Tasovice - stavba rodinného domu

 

dokončované stavby:

Jaroměřice nad Rokytnou - stavební úpravy VDJ

Loděnice - rekonstrukce úpravny vody, stavební část

Jaroslavice - Znovín a.s., modernizace provozu kvašení

Tvořihráz - silážní žlaby

Rosice, ul. Kpt. Jaroše - parkovací stání

Rosice, lok. U Sýpky - oprava chodníků

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů č.4 až č.13 a RD č.22

Horní Dunajovice - stavba RD, parc. č. 2625/41

I/38 Znojmo, Obchvat I - údržba úseku (km 1,320 - 2,880)

Vrbovec - výstavba inženýrských sítí pro RD Vrbovec severozápad

Moravské Budějovice-Slavětice - vodovodní přivaděč, výměna funkčních objektů

Mašovice - oprava chodníků propojující prvky návštěvnické infrastruktury