Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci ZÁŘÍ 2021

 

zahajované stavby:

KČS1 Štítary - sanace betonových ploch

Znojmo-Přímětice, ul. U Rybníka - oprava propustku

Zastávka, ul. Kopečky - dešťová kanalizace

 

dokončované stavby:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů - RD č.9

Hodonice - intenzifikace ČOV - stavební část

Citonice - intenzifikace ČOV

Znojmo-Přímětice - Znovín, rozšíření výrobních kapacit

Znojmo, ul. Wolkerova - zateplení bytového domu

Zastávka, ul. Havířská - kanalizace

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů - RD č.10, č.14, č.15, č.19 a č.20

AG Maiwald, Dolní Dubňany - hala č.3

Jaroměřice nad Rokytnou , ul. Ohrazenická - propoj vodovodního přivaděče, rozšíření kanalizace a dešťové kanalizace

Brno, ul. Horní - inženýrské sítě

Znojmo, Jarošova, lokalita B - splašková a dešťová kanalizace

Rosice, ul. Pod Oborou - RD stavební práce

RD Suchohrdly - drobné stavební práce