Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci ÚNORU 2018

zahajované stavby:

Pohořelice - AG Maiwald, úpravy třídírny vajec

II/408 Krhovice, průtah - výustní objekt

Rosice - rekonstrukce ATS Kamínky

 

dokončované stavby:

Znojmo, Velká Mikulášská 13 - kanalizační přípojka

Znojmo, ul. Palliardiho - kanalizační přípojka

Blížkovice - uzemnění ČS

 

stavby v realizaci:

Boskovštejn - přestavba bývalého mlýna - sádrokartonové konstrukce

ZNOVÍN Znojmo, Šatov - instalace lahvovací linky - stavební část

Znojmo - Přímětice - Autoservis Březina, přístavba dílny

Biskupice - ČOV Biskupice-Pulkov

Chvalovice - Penzion Daníž - osazení sněhových háků

Nový Šaldorf - výstavba 3 rodinných domků

Znojmo, areál pivovaru - inženýrské sítě

Bantice - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a chodníku

Nový šaldorf - terénní úpravy a zahradní úpravy pozemku č. 479/2

Čejkovice - kanalizace, zemní práce

Rosice, ul. Kollárova - přeložka kanalizace