Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci DUBNU 2019

 

dokončované stavby:

Horní Dunajovice - hrubá stavba RD, parc. č. 2625/41

Nový Šaldorf - inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domků - splašková a dešťová kanalizace, vodovod

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů č. 4 až č. 13

Jaroměřice nad Rokytnou - stavební úpravy VDJ

Loděnice - rekonstrukce úpravny vody, stavební částKurzíva

Jaroslavice - Znovín a.s., modernizace provozu kvašení

Tvořihráz - silážní žlaby

I/38 Znojmo, Obchvat I - údržba úseku (km 1,320 - 2,880)

Štítary - lokalita u rybníka Popák, rozšíření vodovodu a splaškové kanalizace

Rosice, VDJ Šibenice - oprava havarijního stavu