Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci LISTOPADU 2018

 

zahajované stavby:

Znojmo, Věznice - oprava zázemí - eskorta

Jaroměřice nad Rokytnou - stavební úpravy VDJ

Rosice, Husova čtvrť - jednotná kanalizace, stoky BA-8

 

dokončované stavby:

Kravsko, průtah III/40826 - rekonstrukce dešťové kanalizace a zárubní zeď

Brno, ul. Kuršova č.4 - stavební práce okolo objektu

 

stavby v realizaci:

Horní Dunajovice - hrubá stavba RD, parc. č. 2625/41

Nový Šaldorf - výstavba 3 rodinných domků

Loděnice - rekonstrukce úpravny vody, stavební část

Tasovice, lokalita Za Řekou - rozšíření splaškové kanalizace

Rosice, Husova čtvrť - jednotná kanalizace, stoky BA-4-2