Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci KVĚTNU 2021

 

zahajované stavby:

Ostrovačice - prodloužení kanalizačního řadu na parc. č. 883/1

 

dokončované stavby:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů - RD č.23 a RD č.24

Tasovice, p.č. 3030/4, 3030/5 a 3061 - stavba rodinného domu

Tasovice, p.č. 3030/2, 3030/3 a 3030/13 - stavba rodinného domu

Chvalovice, hotel Daníž - stavební úpravy

Olbramkostel - ZD, zajištění spotřeby vody na středisku

Židlochovice - E.ON, monitoring kanalizace

Dolní Dunajovice - oprava retardérů

Vítonice - přeložka vodovodního řadu 

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů - RD č.6, č.9, č.10, č.14, č.15, č.19 a č.20

Hodonice - intenzifikace ČOV - stavební část

Citonice - intenzifikace ČOV

Znojmo-Přímětice - Znovín, rozšíření výrobních kapacit

Chvalovice - zateplení bytového domu

AG Maiwald, Dolní Dubňany - hala č.3

Chvalovice č.p. 97- stavební úpravy obecního bytu

Jezeřany- Maršovice - oprava kanalizace Za kostelem

Výrovice - přípojky inženýrských sítí pro výstavbu RD

Rosice, ul. Pod Oborou - RD stavební práce

RD Suchohrdly - drobné stavební práce

Tetčice - rekonstrukce vodního zdroje