Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci ČERVNU 2019

 

zahajované stavby:

Vrbovec - výstavba inženýrských sítí pro RD Vrbovec severozápad

Rosice - oprava chodníku kolem Penamu a oprava zárubní zdi

 

dokončované stavby:

Horní Dunajovice - hrubá stavba RD, parc. č. 2625/41

Domčice - oprava stájí

Vranov nad Dyjí, Havlíčkovo nábřeží - rozšíření splaškové kanalizace

VDJ Stanoviště - oprava stavebních částí

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů č. 4 až č. 13

Jaroměřice nad Rokytnou - stavební úpravy VDJ

Loděnice - rekonstrukce úpravny vody, stavební část

Jaroslavice - Znovín a.s., modernizace provozu kvašení

Tvořihráz - silážní žlaby

ZNOVÍN Znojmo, a.s. - drobné stavební práce

I/38 Znojmo, Obchvat I - údržba úseku (km 1,320 - 2,880)

Rosice, VDJ Šibenice - oprava havarijního stavu

Rosice, ul. Kpt. Jaroše - parkovací stání