Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci PROSINCI 2021

 

zahajované stavby:

Sladovny Soufflet, závod Hodonice - oprava kanalizace

 

dokončované stavby:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů - RD č.14

Znojmo-Přímětice, ul. U Rybníka - oprava propustku

Jevišovice, DPS - oprava rozvodů vody v areálu, havarijní stav

VDJ Popůvky - stavební opravy

Židlochovice, E.on OPDS - oprava dešťové kanalizace

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů - RD č.6, č.10, č.15, č.19 a č.20

AG Maiwald, Dolní Dubňany - hala č.3

Chvalovice - úprava veřejného prostranství - křížení polních cest

AG Maiwald, Dolní Dubňany - oprava haly č.4

Jaroměřice nad Rokytnou , ul. Ohrazenická - propoj vodovodního přivaděče, rozšíření kanalizace a dešťové kanalizace

Znojmo, Jarošova, lokalita B - splašková a dešťová kanalizace

Brno, ul. Horní - inženýrské sítě

Rosice, ul. Pod Oborou - RD stavební práce

RD Suchohrdly - drobné stavební práce

Židlochovice, E.on OPDS - oprava dešťové kanalizace

Zastávka, ul. Nerudova - kanalizace a vodovod