Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci LEDNU 2020

 

zahajované stavby:

Konice u Znojma - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace pro parc. č. 710 a 711

 

dokončované stavby:

Moravské Budějovice-Slavětice - vodovodní přivaděč, výměna funkčních objektů

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů č.4 až č.13 a RD č.22

Tasovice - stavba rodinného domu

Tasovice - stavba rodinného domu - základy a přípojky inženýrských sítí

I/38 Znojmo, Obchvat I - údržba úseku (km 1,320 - 2,880)

Znojmo, ul. Velká Mikulášská 465/15 - přípojky inženýrských sítí, demolice garáže na p.č.578/2

Rosice, ul. Pod Oborou - RD stavební práce