Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci ÚNORU 2020

 

zahajované stavby:

Chvalovice-Hatě - Hotel Savannah a Casino Route 59 - drobné stavební práce

Horní Smrčné - PD pro domovní čerpací stanice

Stropešín - PD pro domovní čerpací stanice

 

dokončované stavby:

-

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů č.4 až č.13 a RD č.22

Tasovice - stavba rodinného domu

Tasovice - stavba rodinného domu - základy a přípojky inženýrských sítí

I/38 Znojmo, Obchvat I - údržba úseku (km 1,320 - 2,880)

Konice u Znojma - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace pro parc. č. 710 a 711

Rosice, ul. Pod Oborou - RD stavební práce

Zastávka, ul. Červený vrch - rekonstrukce kanalizace