Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci LISTOPADU 2020

 

zahajované stavby:

Olbramkostel - rekonstrukce střechy skladu stará škola

Chvalovice, hotel Daníž - stavební úpravy

 

dokončované stavby:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů - RD č.23

Tasovice, p.č. 1581/34 - hrubá stavba rodinného domu

Suchohrdly - TJ, přístavba fotbalových kabin a modernizace fotbalového hřiště

Moravské Budějovice-Slavětice - vodovodní přivaděč, výměna funkčních objektů

RCDS Znojmo, E.ON - oprava kanalizace v areálu Rooseveltova Znojmo

Prosiměřice - podlaha v hasičské zbrojnici

RD Suchohrdly - drobné stavební práce

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů - RD č.6, č.9, č.10, č.14, č.15, č.19, č.20 a č.24

Tasovice, p.č. 3030/1 a 3030/2 - stavba rodinného domu

Tasovice, p.č. 3030/4, 3030/5 a 3061 - stavba rodinného domu - základy a přípojky inženýrských sítí

Hodonice - intenzifikace ČOV - stavební část

Citonice - intenzifikace ČOV

I/38 Znojmo, Obchvat I - údržba úseku (km 1,320 - 2,880)

Horní Smrčné - PD pro domovní čerpací stanice

Stropešín - PD pro domovní čerpací stanice

Valdíkov - PD pro domovní čerpací stanice

Číchov - PD pro domovní čerpací stanice

Věžnice - PD pro domovní čerpací stanice

Pálovice - PD pro domovní čerpací stanice

Zašovice - PD pro domovní čerpací stanice

Kuchařovice - PD rekonstrukce vodní nádrže Kuchařovice - Hladov

Želešice u Brna, ul. P. Bezruče - vodovod pro 6 RD

Znojmo, ul. Dyjská - zabezpečovací práce na oplocení

Rosice, ul. Pod Oborou - RD stavební práce

Tetčice - rekonstrukce vodního zdroje