Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci PROSINCI 2018

 

zahajované stavby:

Rosice, VDJ Šibenice - oprava havarijního stavu

 

dokončované stavby:

Znojmo, Obchvat I/38 Znojmo, 1. stavba, 2. etapa - D113.1 - Odvodnění silnice III/4121

Tasovice, lokalita Za Řekou - rozšíření splaškové kanalizace

Rosice, Husova čtvrť - jednotná kanalizace, stoky BA-8

Znojmo, Věznice - oprava zázemí - eskorta

I/43 Kuřim Podlesí - doplnění zábradlí

Nesovice, průtah - oprava zábradlí a sloupu venkovního osvětlení

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domků

Horní Dunajovice - hrubá stavba RD, parc. č. 2625/41

Jaroměřice nad Rokytnou - stavební úpravy VDJ

Loděnice - rekonstrukce úpravny vody, stavební část