Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci ÚNORU 2019

dokončované stavby:

Hatě, hotel Savannah - oprava podlahy v kuchyni

Zastávka u Brna - drobné stavební práce na vodojemu

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domků

Horní Dunajovice - hrubá stavba RD, parc. č. 2625/41

Jaroměřice nad Rokytnou - stavební úpravy VDJ

Loděnice - rekonstrukce úpravny vody, stavební část

Nový Šaldorf - inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domků - splašková a dešťová kanalizace, vodovod

Rosice, VDJ Šibenice - oprava havarijního stavu