Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci ČERVENCI 2021

 

zahajované stavby:

Znojmo, ul. Wolkerova - zateplení bytového domu

Jaroměřice nad Rokytnou, ul. Ohrazenická - propoj vodovodního přivaděče, rozšíření kanalizace a dešťové kanalizace

Znojmo-Přímětice, ul. U Rybníka - oprava propustku

Zastávka, ul. Havířská - kanalizace

 

dokončované stavby:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů - RD č.14

Zastávka, ul. Čapkova - kanalizace

Nový Šaldorf - prodloužení splaškové kanalizace

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů - RD č.6, č.9, č.10, č.15, č.19 a č.20

Hodonice - intenzifikace ČOV - stavební část

Citonice - intenzifikace ČOV

Znojmo-Přímětice - Znovín, rozšíření výrobních kapacit

AG Maiwald, Dolní Dubňany - hala č.3

Rosice, ul. Pod Oborou - RD stavební práce

RD Suchohrdly - drobné stavební práce