Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci DUBNU 2018

zahajované stavby:

Práče - oprava hřbitova

Jaroslavice - obnova hřbitovní zdi

Hatě, SPA hotelu Savannah - oprava římsy

 

dokončované stavby:

ZNOVÍN Znojmo, Šatov - instalace lahvovací linky - stavební část

Chvalovice - Penzion Daníž - osazení sněhových háků

Bantice - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a chodníku

 

stavby v realizaci:

Znojmo, ul. Jarošova - BD č.p. 1438/28 - zateplení fasády a stavební úpravy společných prostor

Znojmo - Přímětice - Autoservis Březina, přístavba dílny

Biskupice - ČOV Biskupice-Pulkov

Nový Šaldorf - výstavba 3 rodinných domků

Dolní Dubňany - modernizace farmy

Horní Dunajovice - hrubá stavba RD, parc. č. 2625/41

Znojmo, věznice - oprava podlahy - operační středisko

Znojmo, areál pivovaru - inženýrské sítě

Nový šaldorf - terénní úpravy a zahradní úpravy pozemku č. 479/2

Čejkovice - kanalizace, zemní práce

Rosice, ul. Kollárova - přeložka kanalizace

Rosice - rekonstrukce ATS Kamínky