Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci ŘÍJNU 2021

 

zahajované stavby:

Chvalovice - zateplení bytového domu

Chvalovice - úprava veřejného prostranství - křížení polních cest

Znojmo-Přímětice, ul. U Rybníka - oprava propustku

 

dokončované stavby:¨

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů - RD č.14

Znojmo-Přímětice - Znovín, rozšíření výrobních kapacit

KČS1 Štítary - sanace betonových ploch

Brno, ul. Horní - inženýrské sítě

Ostrovačice, ul. Osvobození - chodník

Slup - udržování čistoty cyklostezky 5007 v k.ú. Slup

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů - RD č.10, č.15, č.19 a č.20

AG Maiwald, Dolní Dubňany - hala č.3

Jaroměřice nad Rokytnou , ul. Ohrazenická - propoj vodovodního přivaděče, rozšíření kanalizace a dešťové kanalizace

Znojmo, Jarošova, lokalita B - splašková a dešťová kanalizace

Rosice, ul. Pod Oborou - RD stavební práce

RD Suchohrdly - drobné stavební práce