Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci KVĚTNU 2020

 

zahajované stavby:

Zašovice - PD pro domovní čerpací stanice

I/38 Znojmo, obchvat I - technická a biologická rekultivace pozemku dočasného záboru

Zastávka u Brna, ul. Sportovní - rekonstrukce kanalizace

Vysoké Popovice - rozšíření vodovodu a kanalizace

 

dokončované stavby:

Přímětice, ZNOVÍN Znojmo - demolice sil v areálu

Únanov - rekonstrukce bazénu

Valtrovice - II/408 průtah, kanalizace

Znojmo, Staré Město č.p. 7 - statická sanace opěrné zdi

 

stavby v realizaci:

Nový Šaldorf - výstavba rodinných domů

Tasovice, p.č. 3030/1 a 3030/2 - stavba rodinného domu

Tasovice, p.č. 3030/4, 3030/5 a 3061 - stavba rodinného domu - základy a přípojky inženýrských sítí

Tasovice, p.č. 1581/34 - hrubá stavba rodinného domu

Hodonice - intenzifikace ČOV - stavební část

I/38 Znojmo, Obchvat I - údržba úseku (km 1,320 - 2,880)

Horní Smrčné - PD pro domovní čerpací stanice

Stropešín - PD pro domovní čerpací stanice

Valdíkov - PD pro domovní čerpací stanice

Číchov - PD pro domovní čerpací stanice

Věžnice - PD pro domovní čerpací stanice

Pálovice - PD pro domovní čerpací stanice

Výrovice - PD pro "Přehrážky s retencí"

Strachotice - obnova hřbitovní zdi

Rosice, ul. Pod Oborou - RD stavební práce